Central The 1 Credit Card Pay Day Fin

pay-day-fin-05-19-all_web-banner-w1050x400px_tops-online

เงื่อนไขทั่วไป : สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันเท่านั้น

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ยอดซื้อหลังหักส่วนลดต้องชำระด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันเท่านั้น
 • ยกเว้นยอดซื้อสินค้าออนไลน์
 • เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ The 1
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ยึดถือข้อมูลที่มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 

*เงื่อนไขส่วนลดเพิ่ม 18% :

เงื่อนไขการแลกรับส่วนลด :

 • สำหรับการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ชำระเต็มจำนวน
 • ยกเว้น กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารก และสูตรต่อเนื่อง และ อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก และบัตรของขวัญ และ dining area at Central Food Hall.
 • รับส่วนลดสูงสุด 18% เมื่อแลกคะแนนเดอะวันเท่ายอดซื้อ สำหรับทุกยอดใช้จ่าย
 • สมาชิกต้องแสดงบัตรเดอะวัน และ บัตรประชาชนของเจ้าของบัตรเดอะวัน เพื่อแลกคะแนนเดอะวันที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์
 • ยอดซื้อสินค้าหลังหักส่วนลดต้องชำระด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เท่านั้น
 • เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเดอะวัน
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 

**เงื่อนไขส่วนลดเพิ่ม 50% :

สิทธิ์มีจำนวนจำกัด และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่แสดงหลักฐานได้แก่บัตรเครดิต และบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดลงทะเบียนในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหรือโรบินสัน ตามวันและสาขาที่กำหนด ตั้งแต่เวลาห้างเปิดถึง 14:00 น. หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่กำหนด กรณีตรวจพบการเข้าห้างสรรพสินค้าก่อนเวลาเปิดทำการ ขอสงวนสิทธิ์งดเข้าร่วมกิจกรรม

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ตลอดรายการ
 • เจ้าของบัตรเครดิต และบัตรประชาชน ต้องเป็นผู้แสดงหลักฐานในการรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีทีชื่อบนบัตรเครดิตและบัตรประชาชนไม่ตรงกัน สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายเพื่อยืนยันสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
 • สมาชิกจะได้รับคูปองส่วนลดเพิ่ม 50% เพื่อใช้แทนส่วนลดเมื่อแลกคะแนนเดอะวันเท่ายอดซื้อ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, เซน, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮออล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส และออฟฟิศเมท ที่สาขาตามกำหนดเท่านั้นและคูปองหมดเขตภายในวันที่แลกรับสิทธิ์ • คูปองส่วนลดเพิ่มไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 5,000 คะแนน (หรือส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,500 บาท) ต่อคูปอง
 • กรณีสินค้ามีมูลค่าเกิน 5,000 บาท จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 5,000 คะแนน เพื่อรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,500 บาท
 • คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ กรณีตรวจสอบพบการใช้คูปองเกิน 1 ใบเสร็จ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดที่เกิดขึ้น โดยหักจากบัญชีบัตรเครดิต
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบ ณ จุดขาย
 • สมาชิกต้องแสดงบัตรประชาชนของเจ้าของบัตร The 1 และคูปองส่วนลดเพื่อแลกคะแนน
 • พนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาและวันที่จัดกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้