บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะการซื้อสินค้า / บริการแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมรายการผ่อนชำระทุกประเภท) ระหว่าง วันที่ 15 ก.ย. 2562 – 15 ก.พ. 2563 รวม 66 วัน (เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และท็อปส์ เดลี่
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย,การซื้อสุรา,บัตรกำนัล,บัตรเติมเงินทุกประเภทและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ, บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด และบัตรเสริมทุกประเภท ไม่ร่วมในรายการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 • เมื่อช็อป 1,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิปและแลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืน 17% สำหรับบัตรอินฟินิทและบัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ, รับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น
 • เมื่อช็อป 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิปและแลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืน 20% สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรอินฟินิทและบัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมรวมสูงสุด 5,000 คะแนน / บัญชีบัตร (รวมทุกประเภทบัตร) / เดือน
 • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ต้องส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนสะสมโดยส่ง SMS ลงทะเบียนพิมพ์ BBLRP ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ (ค่าบริการ 3 บาท) SMS ทุกครั้งในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าที่ท่านต้องการแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะทำการหักคะแนนสะสมในบัตรตามจำนวนยอดใช้จ่ายจริงต่อเซลส์สลิป หากคะแนนสะสมในระบบมีไม่เพียงพอกับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อเซลล์สลิป ระบบจะไม่ทำการนำคะแนนสะสมมาแลกให้ในเซลส์สลิปนั้น
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you Rewards ที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0-2638 -4000 กด 1522
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น(ยกเว้นบัตรเสริม)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรหลักที่มีสถานภาพปกติไม่ผิดนัดชำระและไม่ผิดเงื่อนไขใดๆในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนให้
 • ธนาคารจะคำนวนยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรทุกสิ้นเดือนปฎิทินและดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน และจะแสดงรายการในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูล ณ จุดขาย หรือเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02-638 -4000

BBL Credit Card Cash Back Terms and Conditions

– This privilege is only valid for purchases when the full payment is made using an eligible credit card (excludes all Be Smart installments) during 15 Sep 2019 – 15 Feb 2020.

-Tier 1: Spend 1,000 baht or more / sales slip and redeem Thank You reward points equal to the spending amount:

Infinite card and Platinum Leader cardholders get cash back of 17% and other credit cardholders get cash back of 15%.

– Tier 2: Spend 5,000 Baht or more / sales slip and redeem Thank You reward points equal to the spending amount: Infinite card and Platinum Leader cardholders get cash back of 20%.

 • Limit to the redemption of up to 5,000 points / customer /
 • You can participate in the campaign if you are a primary cardholder of Bangkok Bank credit cards which eligible for Thank You Reward points. This does not include corporate credit cards, government credit cards, retail credit cards, purchasing credit cards, Titanium credit cards, Air Asia credit cards or supplementary cards which are not eligible for the campaign.
 • If the Thank You reward points are not enough to match the spending, no reward points will be redeemed.
 • Purchases of vouchers, prepaid cards and purchases made at rental shops are not eligible for this promotion.
 • To check your point balance, call 02 638 4000 press 1522.
 • Cash back will be credited to the credit card account within 90 days from the last day of each month according to the calendar cycle.
 • Privileges are available for Bangkok Bank credit cardholders whose membership remains valid.
 • Bangkok Bank reserves the right to change terms and conditions without prior notice.
 • In the case of disputes Bangkok Bank’s decision is final.