บัตรของขวัญท็อปส์

รับฟรี บัตรของขวัญท็อปส์ มูลค่า 100 บาทเมื่อช็อปสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (จำกัด 1 สิทธ์ /หมายเลขเดอะวันพิเศษ เมื่อซื้อชำระสินค้าผ่านบัตรเซ็นทรัลเดอะวัน เครดิตคาร์ด รับเพิ่ม บัตรของขวัญท็อปส์ มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1,500 สิทธิ์)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 18 – 20 พ.ค. 2562
สาขาที่ร่วมรายการ : เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ใน กทม. และ ปริมณฑล

 

เงื่อนไข

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ), สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, dining area at Central Food Hall และร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ
 • เมื่อช็อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รับฟรี บัตรของขวัญท็อปส์ มูลค่า 100 บาท
 • ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • สามารถรับบัตรของขวัญท็อปส์ได้ที่จุดบริการของ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และและท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เฉพาะสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
 • จำกัดการรับบัตรของขวัญท็อปส์มูลค่าสูงสุด 100 บาท / หมายเลขสมาชิกเดอะวัน ตลอดรายการ
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสำหรับชำระผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

 • เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ มาร์เก็ต และและท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เฉพาะสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
 • เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน สามารถรับบัตรของขวัญท็อปส์ได้ที่จุดบริการของ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และและท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เฉพาะสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
 • จำกัดการรับบัตรของขวัญท็อปส์มูลค่าสูงสุด 100 บาท / หมายเลขสมาชิกเดอะวัน ตลอดรายการ
 • ยกเว้นกระเช้าของขวัญ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงสูตรเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, บริการ CENPAY, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่าและฟู้ดคอร์ด
 • เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามข้อกำหนดของท็อปส์สอบถามรายละเอียดได้ที่จุดบริการลูกค้า
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก 1,500 ท่านแรกที่แสดงหลักฐานได้แก่ใบเสร็จ และบัตรเครดิต เพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดบริการลูกค้าภายในวันและสาขาที่ทำรายการ / จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรตลอดรายการ
 • บริษัทฯ ยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • กรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้าภายหลัง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือเรียกเก็บเงินตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปแล้ว
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า