ช้อปซูเปอร์สุดคุ้ม ที่ Supermarkets ที่สาขาและออนไลน์

ชื่อแคมเปญช้อปซูเปอร์สุดคุ้ม ที่ Supermarkets ที่สาขาและออนไลน์   

ระยะเวลาแคมเปญวันที่ 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 

Campaign type:  Credit Card 

ประเภทบัตรที่ร่วมแคมเปญบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท  

 

รายละเอียดแคมเปญ:               

พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด  300 บาท สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท 

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป 

รับเครดิตเงินคืน 

2,000 – 3,999 บาท 

50 บาท 

4,000 บาทขึ้นไป 

100 บาท 

 หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือรวมสูงสุด 300 บาท / บัญชีบัตรหลัก  

ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ) 

 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ ลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS  

พิมพ์ SPC ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย  

ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) 

บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน 

 

พิเศษ 2:   แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนน 

เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป โดยแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และไม่เกินยอดใช้จ่าย 

ประเภทบัตรเครดิต 

รับเครดิตเงินคืน 

บัตรเครดิต ttb reserve  infinite และ  ttb reserve signature 

12%   

 

บัตรเครดิต ttb (ทีเอ็มบี และธนชาต) ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม 

10%   

 

  

หมายเหตุ: จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย  

(รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ) 

 

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ 

พิมพ์ SPRB ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต  

12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) 

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House    
  ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท 
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 เท่านั้น 
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือรวมสูงสุด 300 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ตามตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง 


เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน :
 

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่ี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 30 .. 67 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป  
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท) 
   โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch 
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร 
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและการบริการมีปัญหา  โปรดติดต่อซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใช้บริการโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7%-16% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro