Tops daily New Year Basket 2024

เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิต Central The 1 

โปรโมชั่น : Tops New Year Gift Basket 2024
ระยะเวลา : 1 พ.ย. 2566 – 9 ม.ค. 2567 (70 วัน)
สถานที่ : ท็อปส์ เดลี่ โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการชำระเงินแบบเก็บค่าสินค้าปลายทาง (CREDIT ON DELIVERY)

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเครดิต :

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์
 • บริษัทฯ จะงด/ระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง หรือกรณีที่ยอดใช้จ่ายเกิดจากการใช้วงเงินที่ชำระไว้เกิน หรือวงเงินชั่วคราว หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้าซึ่งสมาชิกบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี)
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย สมาชิกบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประเภทบัตรที่สมาชิกบัตรถือ ณ วันที่บริษัทฯ สรุปยอดใช้จ่ายเพื่อมอบสิทธิประโยชน์
 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขเฉพาะ :

 • เฉพาะยอดซื้อกระเช้าของขวัญท็อปส์ (ตามแบบในแคตตาล็อค) ยกเว้นการชำระเงินผ่าน E-Wallet ทุกประเภท วันที่ 1 พ.ย. 66 – 9 ม.ค. 67 ที่ ท็อปส์,ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์ โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการชำระเงินแบบเก็บค่าสินค้าปลายทาง (CREDIT ON DELIVERY)
 • บริษัทฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับบัตรของขวัญตามช่วงยอดการใช้จ่าย (TIER) ที่กำหนดตามตารางเท่านั้น เศษของยอดใช้จ่ายที่ได้คำนวณเพื่อรับบัตรของขวัญไปแล้ว จะไม่นำกลับมาคำนวณเพื่อรับบัตรของขวัญอีก
 • จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญสูงสุดจากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ
 • บัตรของขวัญไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นๆ ได้
 • บัตรของขวัญจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ซื้อกระเช้าของขวัญตามแบบในแคตตาล็อคได้อีก
 • ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิต SCB Card X

ชื่อรายการ : Tops New Year Hamper 2024
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท + แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%
ระยะเวลา : 18 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
ร้านค้าที่เข้าร่วม : ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

รายละเอียดโปรโมชั่น :

ชำระเต็มจำนวน

คุ้ม 1 รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 300 บาท*

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ทุก 1,500 บาท

 

30 บาท
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท/เซลล์สลิป)
10,000 บาทขึ้นไป 300 บาท 

*จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
(ยกเว้น บัตรเครดิต CardX My Travel/SCB My Travel, และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท)

ลงทะเบียน SMS:

พิมพ์ NYC (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนสำเร็จเมื่อได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ

คุ้ม 2 แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 13%**

บัตรที่ร่วมรายการ แลกรับเครดิตเงินคืน

เมื่อใช้คะแนนสะสม CardX Rewards

เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

จันทร์ – ศุกร์ เสาร์ – อาทิตย์
บัตรเครดิต CardX และ

บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท

 

(ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/SCB FAMILY PLUS, และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท)

10% 13%

**จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียน SMS:

พิมพ์ NYP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป (แบบจำนวนเต็ม ไม่ใส่เลขหลังจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ใช้จ่ายบัตรเท่านั้น การลงทะเบียนสำเร็จเมื่อได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ

แบ่งชำระ

แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน (ยกเว้น ท็อปส์ ออนไลน์)
เมื่อมียอดใช้จ่ายตั่งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
สอบถามจุดชำระเงินที่สามารถทำรายการแบ่งชำระได้ ณ จุดบริการลูกค้าท็อปส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

* เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL/SCB MY TRAVEL และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท ยกเว้น รายการแบ่งชำระทุกประเภท (รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน 0%, รายการแบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ และแอป CardX หรือ SCB EASY) เมื่อชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวน และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
  • ยอดใช้จ่ายครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 30 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท/เซลล์สลิป)
  • ยอดใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อร่วมรายการโดยพิมพ์ NYC (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนสำเร็จเมื่อได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่ได้รับเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

** เงื่อนไขการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/SCB FAMILY PLUS, และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท ยกเว้น รายการแบ่งชำระทุกประเภท (รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน 0%, รายการแบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ และแอป CardX หรือ SCB EASY) เมื่อใช้คะแนนสะสม CardX Rewards เท่ายอดซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับ (จันทร์ – วันศุกร์) และแลกรับเครดิตเงินคืน 13% สำหรับ (เสาร์-อาทิตย์)
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อร่วมรายการโดยพิมพ์ NYP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป (แบบจำนวนเต็ม ไม่ใส่เลขหลังจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ใช้จ่ายบัตรเท่านั้น การลงทะเบียนสำเร็จเมื่อได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนนสะสมโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม) และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม CardX Rewards เพียงพอในวันที่ คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ตัดคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ทุกกรณี

*** เงื่อนไขแบ่งจ่าย 0%:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) สามารถเลือกแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • กรณีเลือกแบ่งชำระผู้ถือบัตรต้องเลือกแบ่งชำระกับร้านค้าภายในวันที่ทำรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • สอบถามจุดชำระเงินที่สามารถทำรายการแบ่งจ่ายได้ ณ จุดบริการลูกค้าท็อปส์
 • ยอดใช้จ่ายผ่านช่องทาง ท็อปส์ ออนไลน์ และรายการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีจะไม่สามารถเลือกการแบ่งชำระได้
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที คาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ดเอกซ์ และธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

*/**/*** เงื่อนไขรวม:

 • คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตที่ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 ต.ค. 66 –  31 ธ.ค. 66
 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง คาร์ด เอกซ์ ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้และ CardX rewards ให้หมายรวมถึง SCB rewards ด้วย
 • ยกเว้น รายการใช้จ่ายผ่าน E-Wallet ทุกประเภท อาทิ ShopeePay, TrueMoney Wallet และ Rabbit LINE Pay เป็นต้น, รายการจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณี และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของ คาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิพิเศษ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร กำหนด
 • คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Topsonlinecs@tops.co.th หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร. 02-295-0930 ทุกวัน (เวลา 00 – 21.00 น.)
 • คาร์ดเอกซ์, ธนาคาร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ คาร์ดเอกซ์, ธนาคาร และบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC

คุ้มเวอร์ ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับ Tops e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ 200 บาท

สมาชิกบัตรเครดิต KTC
ใช้คะแนน KTC FOREVER 799 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ
ใช้คะแนน KTC FOREVER 1,599 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon มูลค่า 200 บาท
ผ่านแอป KTC Mobile สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ Tops, Tops Daily, Tops Food Hall, Tops Fine Food ผ่านบัตรเครดิต KTC โดยมียอดขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

หมายเหตุ : e-Coupon ส่วนลดมีอายุการใช้งาน 60 วันนับจากวันที่ทำการแลกคะแนนสำเร็จ
ระยะเวลาการแลก e-Coupon : 1 มี.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

ขั้นตอนการแลก e-Coupon ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลดผ่าน KTC Mobile

 1. ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิแลกรับส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Tops, Tops Daily, Tops Food Hall, Tops Fine Food ในระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 ระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER 799 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท หรือใช้คะแนน KTC FOREVER 1,599 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon มูลค่า 200 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดต่อการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC โดยมียอดขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิปเท่านั้น โดยสามารถแลกรับผ่านช่องทาง e-Coupon ในแอป KTC Mobile
 4. e-Coupon ส่วนลดมีอายุการใช้งาน 60 วันนับจากวันที่ทำการแลกคะแนนสำเร็จ
 5. การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 6. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 8. การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดเพื่อการชำระค่าสินค้า CENTRAL EATERY, ค่าบริการต่างๆ หรือ เติมเงิน, สินค้าประเภทบัตร

ช้อปซูเปอร์ คุ้มเวอร์ยกบ้าน ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

ช้อปเท่าไรก็แลกรับได้
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่กำหนด ทั้งหน้าร้านค้าและออนไลน์
และลงทะเบียนใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตามกำหนด
เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 – 999 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 11% หรือ
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

หมายเหตุ :
1. สมาชิกจะต้องลงทะเบียน ทุกครั้งภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , ” ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50
2. ไม่จำกัดยอดแลกคะแนนสูงสุดตลอดรายการ

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 15 พ.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566
ลงทะเบียนร่วมรายการ : https://www.ktc.co.th/promotion/shopping/supermarket-convenience-store/supermarket2023 

เงื่อนไขรายการ ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ Big C, Donki, Foodland, Freshket, Golden Place, Markro, Maxvalu, Rimping Supermarket, Tops และ Villa Market ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้
 3. สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยสแกน QR หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/supermarket2023 หรือ ส่งข้อความ SMS พิมพ์ RDM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย “ # ” ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , ” ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50 ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ มากกว่า 1 บัตร เคทีซีจะพิจารณายอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ เพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ
 6. หากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 7. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สามารถใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 8. การคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิ์ตามรายการนี้ หากยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปมีเศษสตางค์ เคทีซีจะปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาท
 9. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น และไม่สามารถแยกยอดใช้จ่ายเป็นหลายเซลส์สลิปเพื่อรับสิทธิ์ตามรายการนี้ได้
 10. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่  เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ช้อปก่อน ผ่อนชำระสบายๆ กับบัตรเครดิต KTC ที่ Tops, Top Daily, Tops Food Hall, Tops Fine Food

ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

ลงทะเบียนด้านล่าง
(ลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม จะต้องใส่จุดทศนิยม แต่ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ เช่น 4500.50)
https://www.ktc.co.th/promotion/shopping/supermarket-convenience-store/tops-familymart-matsumoto 

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 1 ม. ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0%

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้าน Tops, Tops Daily, Tops Food Hall, Tops Fine Food, Tops Online และ Matsumoto KiYoshi ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการทุกครั้ง โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ TFM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย “ # ” ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , ” ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/tfminstallment และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. การรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 5. การรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทำรายการภายใน 5 วันนับจากวันที่มียอดใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเครดิตฯ เกิดการบันทึกเข้ามาในระบบของเคทีซี
 6. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลการลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

รายละเอียดรายการส่งเสริมการตลาด

การใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิต

ชื่อรายการ:                   Super & Hypermarket รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,250 บาท
ประเภทบัตร :                บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า (KRUNGSRI First Choice Visa Card)
ระยะเวลา :                    1 ก.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 (3 เดือน)

รายละเอียดรายการส่งเสริมการตลาด

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,250 บาท/ตลอดรายการ
             เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่รวมการชำระผ่าน E-Wallet)

ยอดใช้จ่าย / เดือน รับเครดิตเงินคืน
ใช้จ่ายสะสมครบทุกๆ 3,000 บาท 60 บาท

(สูงสุด 360 บาท / เดือน)

ใช้จ่ายสะสมครบทุกๆ 50,000 บาท 1,250 บาท

(สูงสุด 3,750 บาท / เดือน)

(จำกัดเครดิตเงินคืนทั้งหมดสูงสุด 3,750 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน หรือ 11,250 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ)
– ลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS ลงทะเบียนพิมพ์ SUPER เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งไปที่ 081-256-3333 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)

ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%
เมื่อมียอดใช้จ่าย  1,000  บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับสิทธิ์แลก  1,000  คะแนนเป็นเครดิตเงินคืน  100  บาท จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน  500,000  คะแนน/วัน/บัญชีบัตร
– แลกคะแนนผ่าน UCHOOSE search “CB100” หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 ต่อที่ 3 ผ่อน 0% 3 เดือนสั่งได้

โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และรวมยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาทขึ้นไป และเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปัจจุบัน

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,250 บาท/ตลอดรายการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS รับสิทธิ์ SUPER (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่เบอร์ 081-256-3333 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการก่อนชำระเงินผ่านบัตร
 2. เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ในวันที่ 1 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66
 3. ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บิ๊กซี, บิ๊กซี ออนไลน์, โลตัส, โลตัส ช้อปออนไลน์, ท็อปส์ มาร์เก็ตและเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์ ออนไลน์, วิลล่ามาร์เก็ท, วิลล่ามาร์เก็ท ออนไลน์, กูร์เมต์ มาร์เก็ตและโฮม เฟรชมาร์ท ทั้งหน้าร้านและออนไลน์, ฟู้ดแลนด์, ฟู้ดแลนด์ ช้อปปิ้งออนไลน์, แม็คโคร (เฉพาะหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น), แม็คโคร คลิก , แม็กซ์ แวลู, เฟรชเก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ
 4. ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่าน E-WALLET ทุกประเภท เช่น TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINE Pay, BLUECONNECT, SHOPEEPAY, GB PRIME PAY
 5. เครดิตเงินคืนจะปรากฏทันทีบนแอปพลิเคชัน UCHOOSE หลังจากที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขและเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีของท่านภายใน 3 วันหลังจากจบรายการแต่ละเดือน
 6. เมื่อช้อปสะสมครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาท/บัญชีบัตรหลัก /เดือน
 7. หรือ ช้อปสะสมครบทุก 50,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,250 บาท  (หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,750 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือนหรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,250 บาท/บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการตัวอย่างการคำนวณเครดิตเงินคืน
ยอดใช้จ่าย / เดือน เครดิตเงินคืน
ยอดสะสม 3,000 บาท 60 บาท
ยอดสะสม 7,500 บาท 120 บาท
ยอดสะสม 30,000 บาท 360 บาท
ยอดสะสม 50,000 บาท 1,250 บาท
ยอดสะสม 120,000 บาท 2,500 บาท
ยอดสะสม 180,000 บาท 3,750 บาท

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
9. ยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมายการใช้บัตรเครดิต ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจสิทธิขาดในการพิจารณาระงับการให้เครดิตเงินคืนจากรายการ
10. ยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมายการใช้บัตรเครดิต ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจสิทธิขาดในการพิจารณาระงับการให้เครดิตเงินคืนจากรายการ ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมบัตร  ค่าปรับ และรายการใช้จ่าย ที่ยกเลิก
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
13. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขต่อ 2:

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 2. สมาชิกบัตรต้องมียอดใช้จ่ายสุทธิ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ภายในวันที่ 1 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66จึงจะได้รับสิทธิ์แลก 1,000 คะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 3. สมาชิกบัตรสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท ผ่าน UCHOOSE เมื่อใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามกำหนดและแลกคะแนนตามเงื่อนไขเพื่อรับเครดิตเงินคืนระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 (แลกคะแนนผ่าน UCHOOSE search “CB100” หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และแลกคะแนนภายในเดือนที่ทำรายการ)
 4. จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตร/วัน
 5. เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการหลังจากการแลกคะแนนตามเงื่อนไข ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี การทำรายการเพื่อแลกคะแนนถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 6. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่เครดิตเงินคืนในบัญชีของสมาชิกบัตรฯ และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯคำนวณยอดใช้จ่าย
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 12. ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด 

เงื่อนไขบริการแผนผ่อนชำระ 0% สั่งได้ นาน 3 เดือน

 1. ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (ผ่านวงเงินบัตรเครดิต) และรวมยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาทขึ้นไป
 1. เป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปัจจุบัน
 2. โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด
 3. หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา
 4. กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติเป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาด รวมถึง เงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคาร UOB

15% Cash Back Supermarket
ระยะเวลาที่ร่วมรายการ :
1 Feb 2023 – 31 Dec 2023

เงื่อนไขรายการ:

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 2. แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุกๆ 1,000 บาท / เซลส์สลิป ที่ ฟู้ดแลนด์, วิลล่า มาร์เก็ต, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, กูร์เมต์ ออนไลน์, โฮม เฟรช มาร์ท, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปคลับ, ท็อป ออนไลน์, โลตัส, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ต, เฟรชเก็ต, แม็คโคร คลิ๊ก, แมคโคร โปร และเฟรชเก็ต และแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ทุก 1,000 คะแนน จำกัดการแลกคะแนนสะสม 10,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท / ผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / รวมทุกร้านค้า / เดือน
 3. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์ SMK เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 (ค่าส่ง SMS 3 บาท / ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ ทั้งนี้การแลกรับเครดิตเงินคืนจะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายในเดือนที่ผู้ถือบัตรได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น โดยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงรายการที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผู้ถือบัตรยังไม่ได้ลงทะเบียน
 4. ผู้ถือบัตรหลักต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละครั้งจนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 5. ธนาคารจะตัดคะแนนสะสมและจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือนที่ผู้ถือบัตรมีการใช้จ่ายตามที่กำหนด โดยไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
 6. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 7. คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้
 8. ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 9. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 10. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ตัวอย่างวิธีการคำนวณการแลกรับเครดิตเงินคืน 15%

A: ผู้ถือบัตรใช้จ่าย 1,200 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 150 บาท และหักคะแนน 1,000 คะแนน (1,000 x 15%)
B: ผู้ถือบัตรใช้จ่าย 2,800 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 300 บาท และหักคะแนน 2,000 คะแนน (2,000 x 15%)
C: ผู้ถือบัตรใช้จ่าย 3,900 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 450 บาท และหักคะแนน 3,000 คะแนน (3,000 x 15%)
D: ผู้ถือบัตรใช้จ่าย 5,200 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 750 บาท และหักคะแนน 5,000 คะแนน (5,000 x 15%)
E: ผู้ถือบัตรใช้จ่าย 9,900 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 1,350 บาท และหักคะแนน 9,000 คะแนน (9,000 x 15%)
F: ผู้ถือบัตรใช้จ่าย 20,000 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท และหักคะแนน 10,000 คะแนน (10,000 x 15%)

15% Cash Back Supermarket

Period : 1 Feb 2023 – 31 Dec 2023 

Terms & Conditions

 • This promotion is between 1 Feb 2023 – 31 Dec 2023, only for UOB credit cards issued in Thailand (except for corporate credit cards, UOB Yolo Platinum Credit Card and TMRW Credit Card) and the cardholder must maintain card membership status and does not default until the date that the bank credits cash back into the credit card account.
 • Get 15% cash back when spending with UOB credit card every THB 1,000 / sales slip at Foodland, Villa Market, Gourmet Market, Gourmet Online, Home Fresh Mart, TOPS, TOPS Food Hall, TOPS Fine Foods, TOPS Online, TOPS Club, Lotus’s, Big C, MM Market, Freshket, Makro Click and Makro Pro, and redeeming UOB Rewards Plus every 1,000 points (limit up to redemption of 10,000 points to receive cash back up to THB 1,500 / cardholder (all cards and including primary and supplementary card) / all participating stores / month).
 • Cardholder must register via SMS to redeem for cash back by typing SMK spaces followed by the last 10 digits of credit card number and send to 4545111 between 1 Feb 2023 – 31 Dec 2023 (3 baht/time /SMS). Register only once throughout the promotional period. (In case of multiple primary cards, register only once). The cash back redemption will only be effective for spending in the month in which the cardholder has successfully registered onwards. It does not apply backward to transactions in the month in which the cardholder has not registered.
 • The primary cardholder must have enough UOB Rewards Plus for redemption until the date that the bank processes the deduction of points and credits cash back into the credit card account.
 • The bank will deduct the points and credit cash back to the primary credit card account within 60 days from the end of each month that the cardholder has spent as specified.
 • Any spending that is subsequently canceled is not eligible for this promotion.
 • UOB Rewards Plus points that have been deducted from your credit card account during this promotion cannot be canceled or refunded.
 • Cash back credited to credit card account cannot be exchanged for cash or transferred to the other person.
 • In the case of disputes regarding the calculation of cash back amount, the primary cardholder must contact the bank to request for verification within 30 days from the date the cardholder receives cash back credited into the account.
 • The bank is not responsible for products nor services of the merchants. In case of any damage or defect, please contact the store directly.
 • For more information, please contact UOB Customer Service Center Tel: 0-2285-1555

Example of how to calculate the 15% cash back redemption

A: Cardholder spending 1,200 baht/sales slip will receive 150 Baht cash back and 1,000 points will be deducted (1,000 x 15%)
B: Cardholder spending 2,800 baht/sales slip will receive 300 Baht cash back and 2,000 points will be deducted (2,000 x 15%)
C: Cardholder spending 3,900 baht/sales slip will receive 450 Baht cash back and 3,000 points will be deducted (3,000 x 15%)
D: Cardholder spending 5,200 baht/sales slip will receive 750 Baht cash back and 5,000 points will be deducted (5,000 x 15%)
E: Cardholder spending 9,900 baht/sales slip will receive 1,350 Baht cash back and 9,000 points will be deducted (9,000 x 15%)
F: Cardholder spending 20,000 baht/sales slip will receive 1,500 Baht cash back and 10,000 points will be deducted (10,000 x 15%)


เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

Period: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ : ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, และท็อปส์ ออนไลน์

Target Groups:  บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว 

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 13%* ทุกสัปดาห์
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แลก 1,000 พอยต์ รับเครดิตเงินคืน 130 บาท ผ่านแอป UCHOOSE ฟรี พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น “SMP” ภายในสัปดาห์ที่ทำรายการ (จันทร์-อาทิตย์)
หรือ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนที่นี่

 

 

 

 

 

 

*จำกัดการแลกคะแนน 1 ครั้ง/บัตรหลัก/สัปดาห์
*ยกเว้น ยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet ต่างๆ และ ยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว การ์ด) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
 • การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% จะต้องมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และแลก 1,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืน 130 บาท โดยจำกัดการแลก 1,000 คะแนน (1 ครั้ง) ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อสัปดาห์ (นับจันทร์-อาทิตย์)
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายในสัปดาห์ถัดไป ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายและแลกคะแนนถูกต้องตามเงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเฉพาะบัญชีบัตรหลักผ่านแอป UCHOOSE เท่านั้น โดยต้องแลกคะแนนภายในสัปดาห์เดียวกัน (นับวันจันทร์ – วันอาทิตย์) หลังมียอดใช้จ่าย
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อ Call Center ของแต่ละประเภทบัตร โดยสามารถตรวจสอบเบอร์โทร Call Center จากด้านหลังบัตรเครดิต
 • หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet ต่างๆ และยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

Period : 1 Jan 2023 – 31 Dec 2023
Campaign Details: Super Save 13% at participating supermarket (both store and online)

 Get 13%* cashback for point redemption
Spending 1,000 baht or above per sales slip + Redeem 1,000 points within spending week, Get 130 baht cashback every week, Redeem via UCHOOSE application (Finding “SMP”)
*Point redemption is capped maximum at 1,000 points/primary card account/week (Monday – Sunday)
*Excluding spending via any E-Wallet and installment transaction (Krungsri Consumer Installment Plan)

Conditions

 • The right is reserved for all types of Krungsri Credit Card members (except for non-participating cards such as Krungsri Corporate Card, TCC Privilege Card, HomePro Corporate Credit Card. card and Krungsri Now Card)
 • *Get 130 bath cashback for point redemption, spending must be at least 1,000 baht per sales slip and redeem 1,000 points for 130 baht cashback. Point redemption provided under this promotion is limited at 1,000 points (1 time) per primary credit card account per week (Monday – Sunday)
 • Point redemption must redeem after spending via UCHOOSE Application within spending week (Monday – Sunday) and done via mobile phone. The Company will give cashback in the next week in term of spending and redemption as conditions
 • Points will be redeemed (from the credit card account) on the redemption date and can neither be cancelled nor transferred or exchanged for cash. If the transaction is not complete, please wait for 1 min and retry
 • The Company reserves the rights to give point redemption for primary credit card account only. Mobile phone number must match with company system only. To change, please contact credit card customer service number at the back of the card
 • Eligible credit card payment or spending under this promotion must be those made within promotion period only. Interests, fines, fees, spending from cancelled transactions, spending from transactions of returned goods, spending from department store and plaza, spending in foreign currency, and spending from any E-Wallet and installment transaction (Krungsri Smart Plan) will not be deemed to be eligible spending for calculating cashback
 • This campaign cannot be used in conjunction with other promotion
 • Cashback can neither be transferred nor exchanged for cash
 • The Company reserves the rights to give cashback to the card member whose payment history is normal unit the date of the receipt of cashback
 • The Company reserves the rights to claw back the cashback from the card member in case of refunded/void transaction.
 • The Company reserves the rights to rely on information obtained by the Company. The cardholders should keep evidence of program participation and sales slip for future reference
 • The Company is not responsible for goods and services, any issues in connection with goods or services must be raised to sellers or distributors or service providers only.
 • The conditions are as specified by the Company.
 • Krungsri Credit Card / HomePro Visa/ HomePro Visa Platinum Credit Card and AIA Visa Credit Card provided by Krungsriayudhaya Card Co., Ltd.

เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

รูปแบบของกิจกรรม : ช้อปซูเปอร์ คุ้มสุดๆ กับ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ : ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, และท็อปส์ ออนไลน์
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดกิจกรรม :

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

คุ้ม 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด  900 บาท*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท (จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 300 บาท/บัตร/เดือน)
ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GS#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
และ / หรือ

คุ้ม 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และ ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ
ลงทะเบียนทุกครั้ง รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GSUP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย).

*เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

คุ้ม 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาทตลอดรายการ

• ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GS#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
• เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 300 บาท/บัตร/เดือน
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/บัตร/ตลอดรายการ

คุ้ม 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

• ลงทะเบียนทุกครั้ง รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GSUP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
• เมื่อมีใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ โดยสามารถแลกคะแนน GSB Reward Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดครั้งในการส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12%
• คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
• กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน      นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
• คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ คลับ และท็อปส์ ออนไลน์ สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
• คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน ระบบ SMS
• สามารถแลกคะแนนได้เท่ายอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,500.50 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,500.50 โดยธนาคารจะทำการแลกคะแนน 1,500 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจาก วันสิ้นเดือนปฏิทิน
 • ยกเว้นการใช้จ่ายสินค้าจากร้านค้าเช่า, บุหรี่, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิต ICBC

Period:  1 October 2023 – 31 December 2023
Mechanics: Get cash rebate up to THB 1,800* when registering via SMS and spending reaches specific amount at the participating supermarket both at shop and online channel.

Spending (THB) / sales slip Cash rebate (THB)
1,200 – 4,999 50
5,000 – 9,999 250
10,000 and above 600

*Limited cash rebate up to THB 600 / card / month or THB 1,800 / card throughout the campaign period.

Spending Conditions:

 • Cash rebate is only reserved for all types of ICBC (Thai) credit card.
 • To receive cash rebate, customers must register via SMS first by typing “SUPER” (space) followed by the 16 digits of their credit card, then send the SMS to 09 8269 5588 (THB 3 SMS fee applies). Please keep the confirmation SMS from the Bank to validate your eligibility.
 • Cash rebate is reserved for 800 cards throughout the campaign period. The eligibility is on a first-come-first-serve basis based on the order of SMS registration.
 • Each card can only be used for registration once per campaign period.
 • Cash rebate is limited up to THB 600 / card / month or THB 1,800 / card throughout the campaign period.
 • Cash rebate is for the participating Supermarket both at shop and online (MCC: 5411) as Bank specified as follows: : TOPS, TOPS Online application, website www.tops.co.th, Gourmet Market, Gourmet Market application, website gourmetmarketthailand.com, Home Fresh mart, Foodland, Foodland application, website shop.foodland.co.th, MaxValu, Villa Market, Villa Market  Vplus application, website shop.villamarket.com and Central Food Hall.
 • Cash rebate is calculated from the spending occurred at designated supermarket which referred to the transaction date only.
 • Cash rebate will be credited into credit card in next cardholder’s statement.
 • Cash rebate of primary card and supplementary card will be calculated separately.
 • Cash rebate is only reserved for cardholders whose card status is normal with good payment history throughout the campaign period and until the date that cash rebate is credited.
 • Cash rebate cannot be transferred/converted/exchanged into cash or any reward. In case of void transaction, the Bank reserves the right to cancel the cash rebate according to its terms and conditions.
 • This campaign cannot be used in conjunction with any other promotion of ICBC (Thai) in the same period.
 • The Bank reserves the right to change any term and condition/benefit of the campaign by informing the cardholders no less than 30 days in advance. In case of any disagreement/dispute, the Bank’s decision shall be deemed final.
 • ICBC (Thai) has no involvement in goods and services provided. Should there be any problem or question, please directly contact the merchant.
 • For more information, please contact ICBC (Thai) call center at 0 2629 5588 during business hours (Mon-Fri 08.30-21.00 hrs. / Sat-Sun and public holidays 8.30-17.00 hrs.).

ระยะเวลา1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

Mechanics:  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800* บาท เมื่อลงทะเบียนผ่าน SMS และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตถึงจำนวนที่กำหนด ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลส์สลิป เครดิตเงินคืน (บาท)
1,200 – 4,999 50
5,000 – 9,999 250
10,000 ขึ้นไป 600

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท / บัตร / เดือน หรือสูงสุด 1,800 บาท/บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • เครดิตเงินคืนสำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ก่อนการใช้จ่าย โดยพิมพ์ “SUPER” (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และส่งมาที่ 09 8269 5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บ SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน 800 บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ธนาคารจะมอบสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับการลงทะเบียนจนครบสิทธิ์
 • จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิตตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท / บัตร / เดือน หรือสูงสุด 1,800 บาท/บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนสำหรับการใช้จ่าย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตและช่องทางออนไลน์ที่ใช้ MCC:5411 ตามที่ธนาคารกำหนดดังต่อไปนี้: TOPS, แอปพลิเคชัน TOPS Online, เว็บไซต์ tops.co.th, Gourmet Market, แอปพลิเคชัน Gourmet Market, เว็บไซต์ www.gourmetmarketthailand.com, Home Fresh mart, Foodland, แอปพลิเคชัน Foodland, เว็บไซต์ shop.foodland.co.th, MaxValu, Villa Market, แอปพลิเคชัน Villa Market Vplus, เว็บไซต์ shop.villamarket.com และ Central Food Hall
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากยอดใช้จ่าย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ โดยยึดจากวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปจากเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของรอบถัดไปดังกล่าว
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
 • ผู้ถือบัตรจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนต่อเมื่อยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตสถานะปกติและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรเครดิตยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเดียวกันได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 30-21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-17.00 น.

活动期限: 2023年10月1日至2023年12月31日

Mechanics: 在指定超市实体店或线上商店使用工银泰国信用卡消费支付,最高返现 1,800* 泰铢。

单笔消费金额 (泰铢) 返现金额 (泰铢)
1,200 – 4,999 50
5,000 – 9,999 250
10,000 (含)以上 600

*每卡每月最高返现 600 泰铢,整个活动期间每卡最高可返现 1,800 泰铢。

条件与条款

 • 此活动仅适用于工银泰国信用卡。
 • 必须先进行活动注册才能参与返现活动,可编辑短信SUPER加上“空格”加上16位信用卡卡号并发送到09 8269 5588才能完成注册,短信费用每次3泰铢。请保存好银行回复的确认短信。
 • 活动名额有限,整个活动期间仅限前800名,以短信注册登记时间为准,先到先得。
 • 整个活动期间每卡仅能注册一次。
 • 每卡每月最高返现 600 泰铢,整个活动期间每卡最高可返现 1,800 泰铢。
 • 持卡人在以下超市(商户类别码为5411)包括线下和线上用卡消费才可享受返现特惠:TOPS, TOPS 线上应用软件, www.tops.co.th网站,Gourmet Market, Gourmet Market应用软件, www.gourmetmarketthailand.com网站, Home Fresh mart, Foodland, Foodland应用软件, shop.foodland.co.th网站, MaxValu, Villa Market, Villa Market Vplus 应用软件, shop.villamarket.com网站 及 Central Food Hall。
 • 以实际交易日期为准。
 • 返现金额将于信用卡下个账单周期内自动转入信用卡账户。
 • 主卡和副卡分别独立核算交易金额和返现金额。
 • 此活动仅适用于信用卡卡片状态正常,且在返现记账之日前还款记录良好的持卡人。
 • 返现金额不能转换成现金形式。任何被发现为虚假交易、违法交易、不正常交易、退货交易、最终被取消/未入账交易,都不能参与本次活动。
 • 此活动不能与其他活动同时享受。
 • 银行保留修改此次活动条件与条款的权利。如有修改,银行会提前30天对外公告。对任何有争议的行为,银行保留最终解释权。
 • 银行不负责商品与服务质量。对商品或服务有任何疑问或问题,请直接与商家联系。
 • 详情请垂询工银泰国客服热线0 2629 5588。服务时间:工作日(周一至周五)的8:30至21:00,周末和节假日的8:30至17:00。