โปรโมชั่นเฉพาะพนักงานเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล, แฟมิลี่มาร์ท และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ

เงื่อนไขรายการ

 • ยกเว้นสินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าแผนกเสื้อผ้าและกีฬา, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน,กิฟท์การ์ดและบัตรเติมเงิน, บิลเพย์เมนท์,ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, CENTRAL EATERY และ Segafredo Zanetti Espresso, สินค้าสินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด ที่ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์และมัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา
 • ยกเว้นการชำระสินค้าทุกชนิดผ่านช่องทางบริการ Grab, Dolfin Order and Collect, Chat & Shop และ Phone & Delivery
 • ยกเว้นสินค้าที่ไม่นำมาคำนวณส่วนลดยอดซื้อ ได้แก่ เหล้า, เบียร์, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, น้ำมันประกอบอาหาร, บริการชำระบิล, บัตรของขวัญบัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บัตรเติมเงินทุกชนิด, นมผงสูตรสำหรับเด็กทุกชนิด, สินค้าการกุศล, กระเช้าของขวัญทุกชนิด,สินค้าพรีเมี่ยม และ บิลเพย์เมนท์ ที่แฟมิลี่มาร์ททุกสาขา
 • ส่วนลดนี้ สำหรับพนักงานประจำที่เซ็นทรัล รีเทล, แฟมิลี่มาร์ท และ มัทสึโมโตะ คิโยชิเท่านั้น
 • รับส่วนลดเฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น
 • ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, มัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ ได้ ยกเว้นส่วนลดจากโปรโมชั่น 24th Anniversary
 • เฉพาะแฟมิลี่มาร์ท สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ ได้ ยกเว้นส่วนลดจากโปรโมชั่น 24th Anniversary และสินค้า lock price
 • สำหรับการสั่งซื้อผ่าน www.tops.co.th ส่วนลด 10% จะแสดงในใบเสร็จที่ส่งมาพร้อมกับสินค้า
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรเครดิตได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลและมัทสึโมโตะ คิโยชิ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขรายการสะสมยอดซื้อ

 • ยกเว้นสินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าแผนกเสื้อผ้าและกีฬา, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน,กิฟท์การ์ดและบัตรเติมเงิน, บิลเพย์เมนท์,ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, CENTRAL EATERY และ Segafredo Zanetti Espresso, สินค้าสินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด ที่ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์และมัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา
 • ยอดซื้อสะสมต้องเป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563
 • เมื่อสะสมยอดซื้อครบตามที่กำหนด รับฟรีกระเป๋า Save the Earth 1 เซ็ต จำนวน 3 ใบ มูลค่า 990 บาท
 • การแลกรับของสมนาคุณ พนักงานต้องเก็บใบเสร็จที่มีเลขเดอะวันของท่านให้ครบถ้วนตามจำนวนกี่กำหนด และนำมาแลกกระเป๋าที่แผนก CRM ติดต่อ คุณชณันดา #7593 ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2563 – 15 ก.ค. 2563
 • จำกัดการแลกรับของรางวัล 1  สิทธิ์ / 1 ท่าน / เดือน
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานที่ติดต่อแลกรับรางวัลก่อน
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับพนักงาน บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป เท่านั้น ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลและมัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด

 

Conditions

 • Excluding the following items: wholesale (7 or more items bearing the same barcode / receipt), bulk pack of M-150’s products and Birdy’s products, BRAND’S products, electronics, all gift baskets, alcoholic beverages, tobacco, infant formula and follow-up formula of baby milk powder, baby dietary supplement, cooking oil, cooking sugar, bill payment, prepaid card, gift voucher, drugstore, bookstore, rental shop, food court, Tops FLAVOUR, CENTRAL EATERY, Segafredo Zanetti Espresso, medicine, medical supplies and some cosmeceutical products at Tops, Central Food Hall and Matsumoto Kiyoshi.
 • Excluding purchases via Grab, Dolfin Order and Collect, Chat & Shop and Phone & Delivery.
 • The following products will not be calculated in the total price for discount: alcoholic beverages, tobacco, cooking oil, bill payment, prepaid card, internet card, gift voucher, infant formula and follow-up formula of baby milk powder, baby dietary supplement, charitable products, all gift baskets and bill payments at FamilyMart.
 • This discount is for permanent employees at Central Retail, FamilyMart and Matsumoto Kiyoshi only.
 • Only normal priced items are eligible for discounts.
 • This discount can be used in conjunction with other discount coupons at Tops, Central Food Hall, Matsumoto Kiyoshi and Tops online (excluding discounts from the 24th Anniversary promotion).
 • This discount can be used in conjunction with other discount coupons at FamilyMart, excluding discounts from the 24th Anniversary and locked price promotions.
 • For purchases via Tops online, the 10% discount will appear on the receipt which will be delivered with the purchased items.
 • This promotion cannot be used in conjunction with credit card discounts.
 • Central Food Retail Co., Ltd., Central FamilyMart Co., Ltd. and Central & Matsumoto Kiyoshi Co., Ltd. reserve the right to change any terms and conditions without prior notice. 

Conditions for Purchase Accumulation

 • Excluding the following items: wholesale (7 or more items bearing the same barcode / receipt), bulk pack of M-150’s products and Birdy’s products, BRAND’S products, electronics, all gift baskets, alcoholic beverages, tobacco, infant formula and follow-up formula of baby milk powder, baby dietary supplement, cooking oil, cooking sugar, bill payment, prepaid card, gift voucher, drugstore, bookstore, rental shop, food court, Tops FLAVOUR, CENTRAL EATERY, Segafredo Zanetti Espresso, medicine, medical supplies and some cosmeceutical products at Tops, Central Food Hall and Matsumoto Kiyoshi.
 • The accumulated purchase must be the net price after deducting all discounts during 1 Jun 2020 – 30 Jun 2020.
 • When accumulate purchase as required, get a free Save the Earth Bag Set (3 bags) worth 990 Baht.
 • The employee must retain all the receipts containing their The 1 number combined to the required accumulated amount and redeem for the premium at the CRM department (contact Khun Chananda #7593) from 1 Jun 2020 – 15 Jul 2020.
 • Limit premium redemption to 1 privilege / person / month.
 • Premiums are limited and are reserved for employees on a first come first serve basis.
 • This promotion is reserved for Central Food Group employees only including Central Food Retail Co., Ltd., Central FamilyMart Co., Ltd. and Central & Matsumoto Kiyoshi Co., Ltd.