Activity & Event

ท็อปส์ มอบประสบการณ์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทริป “เลอทัวร์เดออ่างขาง”

1-1

ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ จัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “เดินทางตามรอยพระราชา เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง” 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 22 -24 กุมภาพันธ์ 2556 ให้กับสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด ที่เป็นแฟนคลับสินค้าออร์แกนิครวม 50 ท่าน เหิรฟ้าขึ้นดอย สู่ใจกลางสถานีเกษตรหลวง ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเอ็กซ์คลูซีฟทริบที่ ท็อปส์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดประการณ์สัมผัสธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์โดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมมอบความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดทริป

การจัดทริป “เดินทางตามรอยพระราชา” ครั้งนี้ สมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด จะได้สัมผัสถึง วิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองชนเผ่ามูเซอ หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ใช้การเกษตรเป็นเครื่องมือช่วยเหลือ จนทำให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถปลูกพืช ผัก ผลไม้ เมืองหนาว แทนการปลูกฝิ่น สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง อีกทั้งผู้ร่วมทริปยังได้ร่วมดินเนอร์สุดพิเศษ ชิมอาหารรสเลิศฝีมือเชฟ พิสิทธิ์ จิโนพงษ์ จากโรงแรม แมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่

ทริปสุดพิเศษในปีนี้ ร่วมเดินทางไปด้วยกับ มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมส่งเสริมสินค้าเกษตรจากโครงการหลวง อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี อัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยร้อยละ 20-30 ต่อปี การรับสินค้าพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว มาจำหน่ายภายในร้าน ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ จะให้กับผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งตรงจากโครงการหลวง รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วย

“แนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรจากโครงการหลวง จะมุ่งเน้นการเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค ให้มากขึ้น เพราะสินค้าออร์แกนิค มีแนวโน้มในการเติบโต และยังเป็นการเพาะปลูกที่รับในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพราะเป็นการเพาะปลูกตามวิถีธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อสินค้า ปลอดภัยต่อเกษตรกร ปลอดภัยต่อธรรมชาติ ทำให้ดิน น้ำ และวัฎจักรของธรรมชาติเกิดความสมดุล

 


1-121-111-101-9

1-81-71-61-5

1-41-31-21-13