Activity & Event

“มองหาสินค้าคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark”

1-3

29 September 2014

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผนึกกำลัง เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล
สร้างกระแสบริโภคนิยมสินค้าคุณภาพ THAILAND TRUST MARK (TTM)
จัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK ณ จุดขาย
ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 70 สาขาทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผนึกกำลังสร้างกระแสบริโภคนิยม และส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK (TTM) ในกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK ณ จุดขาย ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 70 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งมีสินค้าคุณภาพเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 457 รายการ หวังส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความรู้สึกเชื่อมั่น และจดจำเลือกซื้อสินค้าไทยที่มีคุณภาพและได้รับตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK ในกลุ่มผู้บริโภคอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจส่งออกไทยอย่างยั่งยืน

ในครั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ได้ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยสนับสนุนพื้นที่ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต 70 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนพื้นที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“มองหาสินค้าคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark” ที่ร้านค้า 4 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขา เซ็นทรัลเวิลด์/ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว/สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา และ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 โดยจัดตั้งในลักษณะของบูทประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์คุณภาพ Thailand Trust Mark สู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วย

การเข้าร่วมสนับสนุนโครงการครั้งนี้ ถือได้ว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เนื่องจากตราสัญลักษณ์คุณภาพ Thailand Trust Mark เป็นตราสัญลักษณ์ที่เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและรับรองคุณภาพที่ได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย จึงเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้ผู้ผลิตและช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ได้ผลิตสินค้า Own Brand ภายใต้แบรนด์มายช้อยส์ คุ้กกิ้งฟอร์ฟัน และตราท็อปส์ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ Thailand Trust Mark มากกกว่า 60 รายการ จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และนำไปสู่ความประทับใจในสินค้า ดังนั้น เราจึงพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าและบริการของไทยที่ดีมีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงโครงการต่างๆ

2-23-2