ศูนย์บริการลูกค้า สปอต รีวอร์ด คาร์ด

ศูนย์บริการลูกค้าเดอะวันการ์ด ให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากบัตรและอื่นๆ ดังนี้
  * บริการสอบถามทั่วไป
  * รับคำร้องการใช้บัตร
  * แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  * ข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย
  * สอบถามคะแนนเดอะวันการ์ด
  * สอบถามเบอร์โทรศัพท์สาขาของ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์ และท็อปส์ เดลี่

ศูนย์บริการลูกค้า เดอะวันการ์ด หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2660-1000
เวลาให้บริการ: 09.00 - 22.00 ทุกวัน