แม็กกาซีน
   
ฉบับที่ 22 : พ.ค. - ก.ค. 2560

ฉบับที่ 22 : พ.ค. - ก.ค. 2560

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 21 : ก.พ. 2560 - เม.ษ. 2560

ฉบับที่ 21 : ก.พ. 2560 - เม.ย. 2560

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 20 : พ.ย. 2559 - ม.ค. 2560

ฉบับที่ 20 : พ.ย. 2559 - ม.ค. 2560

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 19 :  ส.ค. - ต.ค. 2559

ฉบับที่ 19 : ส.ค. - ต.ค. 2559

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 18 : พ.ค. - ก.ค. 2559

ฉบับที่ 18 : พ.ค. - ก.ค. 2559

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 17 : ก.พ. - เม.ย. 2559

ฉบับที่ 17 : ก.พ. - เม.ย. 2559

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 16 : พ.ย. 2558 - ม.ค. 2559

ฉบับที่ 16 : พ.ย. 2558 - ม.ค. 2559

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 15 : ส.ค. - ต.ค. 2558

ฉบับที่ 15 : ส.ค. - ต.ค. 2558

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 14 : พ.ค - ก.ค. 2558

ฉบับที่ 14 : พ.ค - ก.ค. 2558

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 13 : ก.พ. - เม.ย. 2558

ฉบับที่ 13 : ก.พ. - เม.ย. 2558

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 12 : พ.ย. 2557 - ม.ค. 2558

ฉบับที่ 12 : พ.ย. 2557 - ม.ค. 2558

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 10 : พ.ค. - ก.ค. 2557

"SPECIAL: CHEF'S SALADS RECIPES"


ฉบับที่ 11 : ส.ค. - ต.ค. 2557

ฉบับที่ 11 : ส.ค. - ต.ค. 2557

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 10 : พ.ค. - ก.ค. 2557

ฉบับที่ 10 : พ.ค. - ก.ค. 2557

นิตยสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 06 : พ.ค. - ก.ค. 2556

ฉบับที่ 09 : ก.พ. - เม. ย. 2557

นิตยาสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 06 : พ.ค. - ก.ค. 2556

ฉบับที่ 08 : พ.ย. 2556 - ธ.ค. 2557

นิตยาสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 06 : พ.ค. - ก.ค. 2556

ฉบับที่ 07 : ส.ค. - ต.ค. 2556

นิตยาสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 06 : พ.ค. - ก.ค. 2556

ฉบับที่ 06 : พ.ค. - ก.ค. 2556

นิตยาสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
ฉบับที่ 05 : มี.ค. - เม.ย. 2556

ฉบับที่ 05 : มี.ค. - เม.ย. 2556

นิตยาสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
   
ฉบับที่ 04 : ธ.ค. 2555 - ก.พ. 2556

ฉบับที่ 04 : ธ.ค. 2555 - ก.พ. 2556

นิตยาสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
   
ฉบับที่ 03 : ก.ย. - พ.ย. 2555

ฉบับที่ 03 : ก.ย. - พ.ย. 2555

นิตยาสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
   
ฉบับที่ 02 : มิ.ย. - ส.ค. 2555

ฉบับที่ 02 : มิ.ย. - ส.ค. 2555

นิตยาสาร MY CHOICE เอาใจคนชอบกินและรักการทำอาหารด้วยเรื่องราวน่ารู้ จนทำให้คุณอยากเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารจานโปรดจากสูตรลับและวัตถุดิบคุณภาพมากมายที่ภูมิใจนำเสนอ
   
ISSUE 01 : MAR - MAR 2012

ฉบับที่ 01 : มี.ค. - พ.ค. 2555

พบกับ MY CHOICE นิตยาสารใหม่ ที่เพียบพร้อมไปด้วยสาระความรู้ รวมถึงเคล็ดลับความอร่อยกับสูตรอาหารที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน สุขภาพดีไปกับมุมออร์แกนิค อินเทรนไปกับผลิตภัณฑ์ความงาม พร้อมทั้งพาคุณท่องเที่ยวและชิมของอร่อยทั่วไทย...เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณในทุกวัน