เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลความร่วมมือ
จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ท็อปส์จัดเอ็กซ์คลูซีฟทริป ‘เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง’

14 ตุลาคม 2557

        นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ซ้ายมือ) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลความร่วมมือ : สถานที่จำหน่ายประเภทโมเดิร์นเทรดในการส่งเสริมการจำหน่าย Q เป็นอย่างดี และ รางวัลความร่วมมือในการใช้ระบบ Traceability ของ มกอช. ให้กับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เนื่องใน “วันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 12 ปี” เพื่อเป็นการยกย่องผลการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ขวามือ) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ