“ท็อปส์... ส่งต่อความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ให้กับทหารใน   3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2”

ท็อปส์จัดเอ็กซ์คลูซีฟทริป ‘เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง’

19 สิงหาคม 2557

       พลตรีวีระ ลือวิชนะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับมอบเสื้อเกราะจำนวน 150 ตัว มูลค่ารวม 2,250,000 บาท จากการจัดกิจกรรมระดมทุนผ่านโครงการ “ท็อปส์... ส่งต่อความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้กับทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2” จาก ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยมี สุธี ประโยชน์ทวีกิจ , สราภัทร เที่ยงธรรม , ชนิดา พื้นแสน , พลตรีนักรบ บุญบัวทอง และพันเอก วัชริศ มูลณี ร่วมในพิธีรับมอบที่ศปป.5. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพบก