เซ็นทรัล ไวน์ เซลล่า มอบเงินช่วยเหลือศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย

ท็อปส์จัดเอ็กซ์คลูซีฟทริป ‘เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง’

19 สิงหาคม 2557

       มร.นิค ไรท์ไมเออร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายจัดซื้อสินค้า Own Brand และ Premium Format Development ผู้บริหาร เซ็นทรัล ไวน์ เซลล่า และภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไวน์ JOY เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย) โดยมี บาทหลวงโจเซฟ ไมเออร์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ชนิดา พื้นแสน, ปาริฉัตร แสงแก้ว และรัตนา จันทร์โต ร่วมในพิธีรับมอบ ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล คลองเตย

      

บุคคลในภาพ  (จากซ้ายไปขวา)

  1. นางชนิดา พื้นแสน  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท  เซ็นทรัล  ฟู้ด  รีเทล  จำกัด 
  2. นางรัตนา  จันทร์โต  เลขานุการ  มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
  3. มร.นิค ไรท์ไมเออร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายจัดซื้อสินค้า Own Brand และ Premium Format Development   ผู้บริหาร เซ็นทรัล ไวน์ เซลล่า  บริษัท  เซ็นทรัล  ฟู้ด  รีเทล  จำกัด 
  4. บาทหลวงโจเซฟ ไมเออร์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
  5. นาวสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล  จำกัด
  6. นางสาวปาริฉัตร  แสงแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์   บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล  จำกัด