บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด มอบเงินสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์
เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดี


13 มิถุนายน 2556

      ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด มอบเงินจากการตั้งกล่องบริจาคในเทศกาลสงกรานต์จำนวน 2,416,613 บาท แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล ตันติธรรม กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีเจริญศรี โอสถานุเคราะห์ สุจิตา เพ็งอุ่น พร้อมครอบครัว “คุนผลิน” ภูวดี-ภูวไนย-ภูวนาท-กฤษณ์ และ สุทัศนีย์ ซอโสตถิกุล มาร่วมงานด้วย ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี