ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล ตันติธรรม กรรมการบริหารและเหรัญญิก
มูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงินจำนวน 1,532,323 บาท


2554/02/02

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล ตันติธรรม กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงินจำนวน 1,532,323 บาท จาก ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยเงินบริจาคมาจากลูกค้าของ ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของ มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดยมี สุจิตา เพ็งอุ่น, เจริญศรี โอสถานุเคราะห์, พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์สิริ และ สุเกียรติ กิตติธรรมโชติ ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อเร็วๆ นี้